top of page
Search

Cleantech ForEst ja Sunly loovad Eestisse ainulaadse iduettevõtete arenduskeskuse

Updated: Aug 15, 2019


TEXT IN ENGLISH BELOW

Taastuvenergia ettevõte Sunly ja Eesti roheinnovatsiooni katusorganisatsioon Cleantech ForEst sõlmisid koostöölepingu, mis ühtlasi märgib Eestis esmakordse rohe- ja energiatehnoloogia iduettevõtete keskuse loomise algust. Koondades valdkonna ettevõtteid, pakub Port of Power (lühidalt PoP) nimeline keskus idufirmadele professionaalset tuge, investeeringuid ning ligipääsu piirkondlikule ja rahvusvahelisele kontaktvõrgustikule.

Cleantech ForEst-i tegevjuht Erki Ani märkis, et kuna ühiskonna majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus on suuresti proovile pandud, peab tulevikus elamiskõlbliku keskkonna tagamiseks kliimaprobleemidele otsa vaatama süsteemselt – ja samamoodi süsteemselt peab toetama ka neid probleeme adresseerivaid lahendusi ehk rohetehnoloogiaid. „Oleme Eestis tegutsenud juba mitmeid aastaid selle nimel, et tuua turule uuenduslikke tooteid ja teenuseid, mis võimaldavad traditsioonilistele ning tihti ebaefektiivsetele tehnoloogiatele asendust pakkuda. Koostöö Sunlyga saab olema kindlasti viljakas ning rõõm on näha, et antud valdkonna arengutele pööratakse aina rohkem tähelepanu,“ rääkis Ani.

Sunly juhi Priit Lepasepa sõnul märgib sõlmitud koostööleping loodetavasti pikaajalise koostöö algust Eesti cleantech ja taastuvenergia start-up kogukonna kasvatamisel. “Sunly on Eesti ainuke rohetehnoloogiate riistvarale fokuseeritud investor, kes otsib nii meilt kui ka rahvusvaheliselt lootustandvaid idufirmasid. Seetõttu oleme juurutamas samateemalist kogukonda ja ühistöötamise keskust Pirital, mil nimeks Port of Power,” rääkis Lepasepp. Ta lisas, et pakkudes nii füüsilist pinda, tehnoloogia mentorlust, turundustuge kui ka investeeringuid, on Sunly kindlasti tugev koostööpartner Cleantech ForEst-ile.

Cleantech ForEst on mittetulunduslik organisatsioon, mille missiooniks on roheinnovatsiooni kiirendamine, kohaliku rohetehnoloogia arengu ja iduettevõtluse toetamine Eestis. Organisatsioon loodi sel eesmärgil 2016. aastal ning alates sellest on algatatud ja toetatud sadu iduettevõtteid. Lisaks on Cleantech ForEst jätkusuutliku iduettevõtluse võrgustiku looja Eesti rohetehnoloogiatele.

Sunly on taastuvenergiale ning cleantechinnovatsioonile fokusseeritud investor, mis tegutseb Baltikumis ja selle lähipiirkonnas. Sunly Infra arendab taastuvenergia projekte ning Sunly Startup investeerib taastuvenergia ja elektrifitseerimise valdkonna idufirmadesse. Sunly koondab investoreid, kelle seas on endised Nelja Energia AS aktsionärid, sh Vardar A/S, IVARD OÜ (Peeter Mänd), AS Vestman Energia (Aivar Berzin), HTB Investeeringute OÜ (Hannes Tamjärv), JMB Investeeringute AS (Jüri Mõis), Solarcom OÜ (Martin Kruus) ja Atradius OÜ (Kalle Kiigske).


Lisainformatsioon:

Erki Ani

Cleantech ForEsti tegevjuht

Tel: +372 55 21 229

Priit Lepasepp

Sunly asutaja ja juht

Tel: +372 56 264 164Cleantech ForEst and Sunly establishing a unique startup center in Estonia


Renewable energy company Sunly and Estonian green innovation support organization Cleantech ForEst signed a collaboration agreement which also marks the beginning of establishing a new center for cleantech and energy technologies startups. Named Port of Power (PoP), the hub draws together companies from the relevant areas offering investments and access to regional and international network.

Cleantech ForEst CEO Erki Ani marked that as the economical and social development in society is put to test it is essential to examine the climate related problems in a systematic way in order to sustain and create a livable society for the future. These problems need to be answered as well in a systematic approach by supporting cleantech solutions. „We have been active in Estonia for many years with the goal of commercializing new innovative products and services that enable phasing out old and often ineffective technologies. Cooperation with Sunly will certainly be fruitful and thriving for the sector. We are very glad to see that hardware related cleantech startups are starting to receive more attention, as well as support,“ Ani said.

According to Priit Lepasepp, CEO at Sunly, the collaboration hopefully marks the beginning of a long term cooperation with the aim of growing local cleantech and renewable energy startup community. „Sunly is the sole investor in Estonia that focuses on cleantech hardware investments, seeking investment opportunities in Estonia but also internationally. Therefore we are developing the community and the co-working center in the Pirita harbor in Tallinn called Port of Power,“ said Lepasepp. He added that offering physical space, technology mentorship, marketing as well as investments, Sunly will certainly be a strong partner for Cleantech ForEst.

Cleantech ForEstis a non-profit organization with the mission to accelerate cleantech innovation, support development in green technologies and startups in Estonia. The organization was established in 2016 since when hundreds of startups have been helped off the ground and funded via partnership with Climate-KIC. Cleantech ForEst is the developer of Estonian sustainable entrepreneurship network for green technologies.

Sunly, a renewable energy company, is active in the Baltics and surrounding markets. Sunly is developing renewable energy projects through Sunly Infraand manages a renewable energy and electrification portfolio of start-ups through Sunly Startup.Sunly Startup brings together investors including the former shareholders of Nelja Energia AS, incl. Vardar A/S, IVARD OÜ (Peeter Mänd), AS Vestman Energia (Aivar Berzin), HTB Investeeringute OÜ (Hannes Tamjärv), Solarcom OÜ (Martin Kruus) and Atradius OÜ (Kalle Kiigske).


Additional information:

Erki Ani

Cleantech ForEst CEO

Mob: +372 55 21 229

Priit Lepasepp

Sunly Founder and CEO

Mob: +372 56 264 164


Cleantech ForEst is an Estonian non-profit that started their activity in year 2017 dealing with financing start-ups that develop green/clean technologies, promote environmental education and sustainability topics. Cleantech ForEst has hosted major start-up and accelerator programs such as ClimateLaunchpad, Climate-KIC Accelerator, Climathon and more. To learn more about possibilities of different green technology developments, contact the CEO of Cleantech ForEst Erki Ani by email erki@cleantechforest.ee.


#innovation #energy #cleantech

221 views0 comments