top of page
Search

Keskkonnaekspertide mobiilne täiendõppeprogramm lennutab läbi Euroopa

Updated: Aug 1, 2019


Detailed information in English here.


Kas Sa soovid oma teadmisi keskkonnateemadel täiendada ja hakata süsteemse innovatsiooni eestvedajaks? Või Sinu ettevõte on mõelnud keskkonnainnovaatori kaasamise peale? Kui vastasid jah, siis kandideeri Pioneers into Practice programmi, kuhu kandideerimiseks on aega 26. aprillini.

Pioneers into Practice on EIT Climate-KIC professionaalne üleeuroopaline vahetusprogramm, mis leiab aset 20 erinevas asukohas üle Euroopa ja pakub süsteemi innovatsiooni toomist tänu uuenduslikule e-õppele, koolitustele, rühmaprojektidele ja praktikavõimalusele keskkonnaekspertidele ja keskkonnaettevõtetele/ organisatsioonidele.

Programm ühendab inimesi tööstustest, ettevõtetest, ülikoolidest, MTÜ-dest ja avalik-õiguslikest organisatsioonidest. Programmi saad kandideerida kui vastuvõttev organisatsioon või kui keskkonnaekspert. Vastuvõttev organisatsioon saab enda ettevõttesse 4-6 nädalaks ühe eksperdi Euroopast. Valitud keskkonnaeksperdid läbivad System Innovation koolituse, valmistavad konkreetsetele tulemustele orienteeritud grupiprojekti mõne kohaliku keskkonnaprobleemi lahendamiseks ja saavad 2000 euro suuruse stipendiumi praktika läbimiseks teises Euroopa riigi ettevõttes.


Mis on süsteemide innovatsioon?

Süsteemide innovatsiooniga kaasneb täiesti erinev lähenemisviis probleemide määratlemisel ja käsitlemisel. Antud juhul ei võeta probleeme enam lihtsakoeliste ega isoleeritud vormidena. Tihtipeale mõjutavad probleemid paljusid huvirühmi, on valdkondadevahelised, pikaajalised ja seotud ökosüsteemide ning ühiskondlike struktuuridega. Seda ka Pioneers into Practice programmis rõhutatakse ning tänu arvukatele praktilistele vahenditele aitab programm tuua süsteemi innovatsiooni, mis on integreeritud, kestev ja toob ühiskonnale ja keskkonnale maksimaalset kasu.

Ehk siis programm koosneb kahest erinevast poolest:

 1. Võta osa kui keskkonnaekspert, õpi ja edenda oma karjääri ühes välisriigi ettevõttes/organisatsioonis (stipendiumi suurus 2000 eur);

 2. Võta osa kui vastuvõttev organisatsioon kaasates keskkonnainnovaatori enda tiimi üheks kuuks tasuta

Kuidas Sa tead kas programm on sulle sobiv?

 • Oled omandanud või omandamas ülikoolikraadi, mis on seotud kas jätkusuutliku, keskkonna või kliimamuutuste valdkonnaga;

VÕI

 • Omad kõrgharidust teisel erialal aga sul on vähemalt 2-aastane töökogemus või vabatahtlik kogemus kas jätkusuutliku, keskkonna või kliimamuutuste valdkonnas;

Teised nõuded programmis osalemiseks:

 • Oled pühendunud ja soovid ennast keskkonnateemadega kurssi viia,

 • Elad ühes Pioneers into Practice programmiga seotud sihtriigis (vaata locations alt),

 • Ei ole viimase kolme aasta jooksul programmist osa võtnud,

 • Omad head inglise keelt,

 • Suudad täita ja osa võtta kõigist programmi elementidest nagu e-õpe, koolitused, rühmatööd, 4-6 nädala pikkune praktika ühes välisriigi ettevõttes,

 • Oled avatud ning sul on soov õppida, uusi kogemusi saada ja neid ka teistega jagada.

Programm kestab aprillist-novembrini ja koosneb neljast osast:

 1. Süsteemi innovatsiooni e-õpe;

 2. 3-päevane koolitus mais ja 2-päevane koolitus novembris;

 3. Praktiline rühmatöö mõne kohaliku keskkonnaprobleemi süsteemseks lahendamiseks mentori käe all;

 4. 4-6 nädalane tööpraktika septembris-oktoobris huvipakkuvas välisriigi ettevõttes uute teadmiste kinnistamiseks.

​Täpsem Pioneers into Practice programmi ajakava 2019:

14 jaanuar – 26 aprill – Avalduste vastuvõtt.

26 aprill – Keskkonnaekspertide ja vastuvõtvate organisatsioonide väljavalimine,

18 - 26 aprill – Intervjuud väljavalitud keskkonnaekspertide ja vastuvõtvate organisatsioonidega.

30 aprill – 10 mai – Keskkonnaeksperdil vahetusorganisatsioonidesse kandideerimine avatud.

14 – 15 mai ja 1 päev juunis (juuni kuupäev veel kinnitamisel) – sissejuhatav seminar Süsteemi innovatsiooni teemal (Tallinnas).

10 mai – 28 juuni – Vahetusorganisatsiooni või keskkonnaeksperdi ledmine ja sobitamine. 4-6 nädalase praktika jaoks vastuvõtva organisatsiooni väljavalimine või keskkonnaeksperdi leidmine 4-6 nädalaks vastuvõtvasse organisatsiooni.

Mai – november – Grupiprojektiga töötamine (teemaks: kõige põletavama lokaalsema probleemi lahendamine kasutades süsteemi innovatsiooni tööriistu).

September – oktoober – Vahetusorganisatsiooni minemine / vahetusorganisatsiooni keskkonnaeksperdi kaasamine (pikkuseks: 4-6 nädalat).

6 – 7 november – Lõpuseminar ja grupitööde/projekti tulemuste esitlemine (Tallinnas).

Novembri esimene nädal – Rahvusvaheline seminar ja Innovation Festival (Itaalias).

Osalema on oodatud kõik keskkonnaharidust omandanud või omandamas üliõpilased, kliimaeksperdid, tööstusettevõtted, ülikoolid, uurimisinstituudid, omavalitsuesd, MTÜd ja teised, kes soovivad enda teadmisi jätkusuutliku innovatsiooni valdkonnas arendada või oma asutusse innovatori kaasata.


Kandideerimine on avatud 26. aprillini kell 19.00!

Kuidas kandideerida? Vaata SIIT!


Kulud programmis osalemisega puuduvad. 4-6 nädalase praktika eest on keskkonnainnovaatorile tasu 2000 eurot (neto) programmi poolt. Kandideerimiseks peab olema keskkonna temaatikaga seotud kõrgharidus omandatud või omandamisel või vähemalt 2-aastane töökogemus keskkonna valdkonnas.

Lisainformatsiooni Pioneers into Practice programmi kohta leiad nende veebilehelt või võttes ühendust Kadri Kaarnaga kadri@cleantechforest.ee.

Kandideeri ja ole osa innovatsioonist!


Mõned pildid eelmise aasta programmist:


Eelmisel aastal programmist osavõtnud ütlevad nõnda:


"It was a broadening experience".

"I would recommend to participate in this program, because if this program got your attention, you are the right person to apply and meet the like-minded people. It is a great opportunity to move towards the goals on environmental field which you always have been thinking to achieve. This program could be the trigger for great environmental friendly activities".

"It's an opportunity to easily try something different and spend some time abroad learning exiting new things".

"I had a feeling of being in part of something bigger. It was a motivating project to do something for the Estonian environment. I met interesting people. This experience opened doors to new places and gave me possibility for networking. This is the place to support others with your knowledge".

"A fabulous opportunity to connect with a wonderful community of like-minded people and work in another country on something you care about. Worthwhile at whatever stage of your career you’re at".

"It was an excellent experience and opportunity to learn new things and get out of your comfort zone".

"Extremely recommendable! Gained new experiences. Give a chance to yourself, you will not regret".

"Amazing learning experience that everyone should try to do".

"Interesting way to spend one month with a new organisation for increasing your understanding of climate-change".


 

For more information visit about the program, please visit: https://pioneers.climate-kic.org/

Pioneers into Practice is funded by Climate-KIC. Climate-KIC is the EU’s largest public private partnership addressing climate change through innovation to build a zero-carbon economy. It addressed climate change across four priority themes: urban areas, land use, production systems, and climate metrics and finance. Education is at the heart of these themes to inspire and empower the next generation of climate leaders. Climate-KIC runs programmes for students, professionals, start-ups and innovators across Europe via centres in major cities, convening a community of the best people and organisations. Climate-KIC is supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union.

#PioneersintoPractice #Education