Search

Keskkonnaekspertide mobiilne täiendõppeprogramm lennutab läbi Euroopa

Updated: Aug 1, 2019


Detailed information in English here.


Kas Sa soovid oma teadmisi keskkonnateemadel täiendada ja hakata süsteemse innovatsiooni eestvedajaks? Või Sinu ettevõte on mõelnud keskkonnainnovaatori kaasamise peale? Kui vastasid jah, siis kandideeri Pioneers into Practice programmi, kuhu kandideerimiseks on aega 26. aprillini.

Pioneers into Practice on EIT Climate-KIC professionaalne üleeuroopaline vahetusprogramm, mis leiab aset 20 erinevas asukohas üle Euroopa ja pakub süsteemi innovatsiooni toomist tänu uuenduslikule e-õppele, koolitustele, rühmaprojektidele ja praktikavõimalusele keskkonnaekspertidele ja keskkonnaettevõtetele/ organisatsioonidele.

Programm ühendab inimesi tööstustest, ettevõtetest, ülikoolidest, MTÜ-dest ja avalik-õiguslikest organisatsioonidest. Programmi saad kandideerida kui vastuvõttev organisatsioon või kui keskkonnaekspert. Vastuvõttev organisatsioon saab enda ettevõttesse 4-6 nädalaks ühe eksperdi Euroopast. Valitud keskkonnaeksperdid läbivad System Innovation koolituse, valmistavad konkreetsetele tulemustele orienteeritud grupiprojekti mõne kohaliku keskkonnaprobleemi lahendamiseks ja saavad 2000 euro suuruse stipendiumi praktika läbimiseks teises Euroopa riigi ettevõttes.


Mis on süsteemide innovatsioon?

Süsteemide innovatsiooniga kaasneb täiesti erinev lähenemisviis probleemide määratlemisel ja käsitlemisel. Antud juhul ei võeta probleeme enam lihtsakoeliste ega isoleeritud vormidena. Tihtipeale mõjutavad probleemid paljusid huvirühmi, on valdkondadevahelised, pikaajalised ja seotud ökosüsteemide ning ühiskondlike struktuuridega. Seda ka Pioneers into Practice programmis rõhutatakse ning tänu arvukatele praktilistele vahenditele aitab programm tuua süsteemi innovatsiooni, mis on integreeritud, kestev ja toob ühiskonnale ja keskkonnale maksimaalset kasu.

Ehk siis programm koosneb kahest erinevast poolest:

 1. Võta osa kui keskkonnaekspert, õpi ja edenda oma karjääri ühes välisriigi ettevõttes/organisatsioonis (stipendiumi suurus 2000 eur);

 2. Võta osa kui vastuvõttev organisatsioon kaasates keskkonnainnovaatori enda tiimi üheks kuuks tasuta

Kuidas Sa tead kas programm on sulle sobiv?

 • Oled omandanud või omandamas ülikoolikraadi, mis on seotud kas jätkusuutliku, keskkonna või kliimamuutuste valdkonnaga;

VÕI

 • Omad kõrgharidust teisel erialal aga sul on vähemalt 2-aastane töökogemus või vabatahtlik kogemus kas jätkusuutliku, keskkonna või kliimamuutuste valdkonnas;

Teised nõuded programmis osalemiseks:

 • Oled pühendunud ja soovid ennast keskkonnateemadega kurssi viia,

 • Elad ühes Pioneers into Practice programmiga seotud sihtriigis (vaata locations alt),

 • Ei ole viimase kolme aasta jooksul programmist osa võtnud,

 • Omad head inglise keelt,

 • Suudad täita ja osa võtta kõigist programmi elementidest nagu e-õpe, koolitused, rühmatööd, 4-6 nädala pikkune praktika ühes välisriigi ettevõttes,

 • Oled avatud ning sul on soov õppida, uusi kogemusi saada ja neid ka teistega jagada.

Programm kestab aprillist-novembrini ja koosneb neljast osast:

 1. Süsteemi innovatsiooni e-õpe;

 2. 3-päevane koolitus mais ja 2-päevane koolitus novembris;

 3. Praktiline rühmatöö mõne kohaliku keskkonnaprobleemi süsteemseks lahendamiseks mentori käe all;

 4. 4-6 nädalane tööpraktika septembris-oktoobris huvipakkuvas välisriigi ettevõttes uute teadmiste kinnistamiseks.

​Täpsem Pioneers into Practice programmi ajakava 2019:

14 jaanuar – 26 aprill – Avalduste vastuvõtt.

26 aprill – Keskkonnaekspertide ja vastuvõtvate organisatsioonide väljavalimine,

18 - 26 aprill – Intervjuud väljavalitud keskkonnaekspertide ja vastuvõtvate organisatsioonidega.

30 aprill – 10 mai – Keskkonnaeksperdil vahetusorganisatsioonidesse kandideerimine avatud.

14 – 15 mai ja 1 päev juunis (juuni kuupäev veel kinnitamisel) – sissejuhatav seminar Süsteemi innovatsi