top of page
Search

Riigi toel suurendatakse uute jätkusuutlike rohetehnoloogiate arenguvõimekust

Updated: Jul 29, 2019

Juba neljandat aastat järjest on võimalik Eesti rohetehnoloogia idufirmadel kandideerida Euroopa suurimasse ärikiirendiprogrammi Climate-KIC Accelerator. Sellel aastal aga esmakordselt, tänu täiendavale Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi poolsele toele, on panus uute innovaatiliste ideede ja ettevõtete arengule märksa suurem ning alus keskkonna rajamisele palju tugevam.

Climate-KIC Accelerator ärikiirendiprogramm pakub 6-kuulist mentorlust ja kuni 50 000 euro suurust toetust. Kuna ärikiirendiprogramm koosneb igale idufirmale kolmest etapist, on ühel idufirmal võimalus kaasata kokku 75 000 euro ulatuses rahalist tuge. Lisaks tasub märkida, et tegemist on rahastusega, mille puhul ettevõtetelt osalust investeeringu vastu ei võeta. Cleantech ForEst'i tegevjuht Erki Ani sõnab, et „Tänu riigipoolsele abile on kohalike rohetehnoloogiate arendamine märksa jätkusuutlikum ja ka võimsam kui eales varem. Antud käik loob vundamendi ja suurendab tehnoloogiate ekspordivõimekust, elavdades nii Eesti riigi majandust kui ka aidates kaasa meie viljakate idufirmade edendamisele“. Keskkonnaministeeriumi kliima– ja strateegilise planeerimise asekantsler Kristi Klaas lisab, et: „Meil on hea meel, et saame aidata Eesti alustavatel ettevõtetel innovatiivsete äriideedega välja tulla ja loodame, et Eesti leiab oma rohe-Nokia".

Euroopa suurim rohetehnoloogiate arendamisele suunatud kiirendiprogramm Climate-KIC Accelerator aitab kasvatada ideedest täisväärtuslikud rohetehnoloogia ettevõtted tänu rahalisele toele, rahvusvahelisele kontaktvõrgustikule ja parimate ekspertide ning mentorite juhendamisele. Kuuekuuline ärikiirendiprogramm algab 2019. aasta aprillis. Antud toetuse suurus sõltuvalt käivitamisjärgust on 10 000 kuni 50 000 eurot, millele lisanduvad individuaalne juhendamine, töötoad, riiklikud ja rahvusvahelised äriarenduslaagrid ning palju muud.

Ärikiirendiprogramm on jagatud kolmeks etapiks sõltuvalt käivitamise tasemest, millest igaühel on erinev fookus. Kiirendiprogramm on ette nähtud varajases staadiumis olevate idufirmade käivitamiseks, mis ei ole vanemad kui 3 aastat:

I Etapp: Ärimudeli arendamine

Esimese etapi eesmärk on aidata varajases staadiumis oleval idufirmal arendada oma ettevõtte spetsiifilist USP’i (Unique Selling Proposition) ja ärimudelit. Siin etapis toimub esimese prototüübi lõplik vormistamine ja tagasiside saamine tootjatelt. Esimest Etappi alustavatel ettevõtetel on võimalus saada nii tugiteenuseid kui ka toetusi kuni 10 000 euro ulatuses. II Etapp: Ärimudeli valideerimine ja esimeste klientide leidmine

Kiirendiprogrammi teine etapp tugineb esimesel etapil ja aitab hästi formuleeritud idufirmade ärimudelid edasi järgmisse faasi, milleks on: valideerimine ja klientide leidmine. Siin on järjekordselt idufirmadel juurdepääs toetustele ja teenustele ning ka jätkuv ekspertide ja mentorite kättesaadavus ning ligipääs kiirendiprogrammi tegevustele ja töötubadele. Selles etapis alustavad ettevõtted saavad tugiteenuseid ja toetusi kuni 15 000 euro ulatuses. III Etapp: investeeringud ja skaleerimine

Kiirendi kolmanda ja viimase etapi eesmärk on valmistada täieõiguslikud startup’id ette tulevasteks investeeringute voorudeks ja skaleerimiseks. Jätkub ligipääs töötubadele, koolitustele ja ekspertide juhendamisele. Selles staadiumis olevaid iduettevõtteid valmistatakse ette läbirääkimisteks potentsiaalsete investorite ja partneritega ning aidatakse luua nendevahelist kontaktide võrgustikku. Selles etapis alustavatel ettevõttetel on võimalus saada toetusi ja erinevaid tugiteenuseid kuni 50 000 euro suurusjärgus.Senine kogemus kiirendit läbinud startup’pide investeeringute kaasamise osas on olnud igati positiivne ja edukas - viimase paari aasta jooksul on idufirmad kaasanud kokku üle 2 miljoni euro summas investeeringuid. Siia saab tuua näiteks 2015. aastal kiirendiprogrammist osa võtnud Sympower ja Reverse Resources. Sympower arendab majapidamisseadmetele tarkasid andureid eesmärgiga kokku hoida elektritootmisest tekkivat saastet ja ka inimeste kulusid elektrienergiale. Reverse Resources on arendanud tarkvara platvormi tekstiilijääkide kaardistamiseks ja jälgimiseks. Lisaks on väga edukad olnud ka näiteks 2017. ja 2018. aasta kiirendiprogramm osalenud idufirmad Roofit.solar, FuseBox ja LaavaTech.

Cleantech ForEst koostöös Euroopa kliimainnovatsiooni toetaja Climate-KIC’ga on toetanud uuenduslike startup’pide arengut juba aastaid. Sille Kraam, Majandus– ja Kommunikatsiooniministeeriumi Majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht tõdeb, et „Täiendav panus kindlustab jätkuva kliimainnovatsiooni edenemise Eestis. Samuti aitab toetus kaasa Eesti rohemajanduse keskkonna arengule ja rohetehnoloogiate jätkusuutlikule arendamisele ning eelkõige loob aluse uute innovatiivsete rohetehnoloogiate ekspordiks“.

Climate-KIC Accelerator ärikiirendiprogrammist osavõtmiseks tuleb täita kandideerimisavaldus, mis on avatud 27 jaanuarini. Lisainformatsiooni on võimalik leida Climate-KIC veebilehelt või kirjutades Cleantech ForEst’i tegevjuhile Erki Ani erki@cleantechforest.ee.

EIT Climate-KIC Accelerator on ainus Euroopa Liidu kiirendiprogramm, mis keskendub kliimamõjude vähendamisele, kasutades selleks tehnoloogiate arendamist, tootmist ja turule toomist.


Climate-KIC Accelerator ärikiirendiprogrammi toetavad ja viivad läbi:

#Education #cleantech #innovation #ClimateKICAccelerator

253 views0 comments