Search

Viis innovaatilist lahendust Tallinna mobiilsusprobleemidele

Updated: Jul 29, 2019

Ülemaailmne arenduspäev Climathon tõi 26-27 oktoobril kokku 113 linna üle maailma eesmärgiga leida toimivaid lahendusi nende linnas olevatele keskkonnaprobleemidele. Tallinn oli pildis ja leidis vastuseid pealinna liikuvusküsimustele.


24 tundi kestev kliimamuutuste ennetamist ja lahenduste leidmist käsitlev häkaton ehk arenduspäev tõi SpringHubi kokku palju huvilisi, kelle hulgas oli nii tudengeid, ettevõtjaid, arendajaid kui ka eksperte. Kokku tekkis viis tiimi, kellel oli 24 tundi, et arutleda etteantud väljakutse üle ja leida koos ekspertide abiga uuenduslikke ning toimivaid lahendusi.

Žürii poolt lemmikuks valitud 1. koha võitis meeskond nimega CompAct – nende mõte on luua interaktiivne tööriist ettevõtetele, mille abil säästavad nad ressursse nagu vesi, elekter, kontoritarbed ja muu, hoides samal ajal kokku ka raha. Lisaks pööratakse tähelepanu kuidas ja millega tööle tullakse, mis viise kasutatakse, kas sõidetakse elektriautoga jne. Firma poolt seatud keskkonnaalased eesmärgid saavutatakse koos töötajatega kasutades CompAct’i poolt loodud mobiilirakendust, mis teavitab ja innustab töötajaid kasutama vähem ressursse. Töötajate jaoks tehakse kokkuhoid mänguliseks igapäevaste väikeste ülesannete ja meeldetuletuste abil. CompAct ei keskendu ainult transpordiküsimustele, vaid vaatab pilti suuremalt ja seda kliimamuutuste ennetamine endast kujutabki - laiapõhist lahenduste leidmist, võttes arvesse kõikvõimalikke aspekte.


Compact tegi puhta töö võites parima Climathoni idee tiitli, otsepääsme Ajujaht 100 parima hulka, 4 kuud inkubatsiooniteenust Tehnopolilt, konsultatsiooniteenuse Keskkonnaministeeriumi ekspertidega ja 500-euro väärtuses ELMO autorendi kasutusõigust.


Tiim Trip Gofer arendas kontseptsiooni rakendusest, mis toob kõikide Euroopa Liidu riikide ühistranspordi kaardid virtuaalselt kokku. Samal ajal võrdleb Trip Gofer rakendus erinevate transpordivahendite CO2 heitekogust ja pakub võimaluse valida erinevate liikumisvahendite vahel - näiteks teekonna trammiga, mis oleks küll 2 minutit pikem, kuid palju loodussõbralikum. Kokkuvõttes on selle idee eesmärk muuta ühistranspordi kasutamise kogemust mugavamaks ja vähendada soovi kasutada autot - nii kodumaal kui ka reisides.


Meeskonna Trip Gofer liikmed.


Meeskond What’s Wrong tuli välja mõttega luua optimeerimise tarkvara, mis muudab ühistranspordi tööd vastavalt vajadusele kasutades selleks anonüümseid andmeid. Tänu andmetele saab mõista inimeste liikumistrajektoore ning ennustada nende igapäevast käitumist. Järgnevat infot kasutades saab ajakohastada ühistranspordisüsteemi, pannes see vastavusse tegelikule olukorrale ja vajadusele. Pärast analüüsimist ja optimeerimist saab What’s Wrong poolt loodud tarkvara öelda, millal ja kus oleks vaja näiteks uusi bussiliine, kus neid ka vähemaks võtta.


Tiim What's Wrong võitis konsultatsiooniteenuse Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Energiaagentuuri ekspertidega.

Koossõit on idee, mille eesmärk on tuua kokku inimesed, kes elavad väljaspool Tallinnat aga kellel on ühine trajektoor sihtpunkti jõudmiseks. Koossõidu rakenduse kasutamine vähendaks autode hulka linnas, samal ajal on tulemuseks ka teatud protsent vähem heitgaase õhus. Mobiilirakendust kasutades ja sõitu jagades hakkavad juhile kogunema teatud boonuspunktid, mida saab hiljem ära kasutada teenuste eest tasumisel.


Meeskond Koossõit ekspertidega arutelu pidamas.

Insta Climate meeskond lõi rakenduse, mis näitab ära otsese keskkonnakahju ning annab võimaluse koheselt heastada ja hüvitada tekitatud kahju see nö kinni makstes. Tiimi mõte on paigaldada erinevatesse kohtadesse (nt tanklad, poed, sööklad jne) QR-koodid, mida saab Insta Climate mobiilirakendust kasutades sisse skaneerida ja mis näitaks ära keskkonnakahju rahalises väärtuses. Antud summa läheb kindlale veebileheküljele ning sealt edasi juba näiteks päikesepaneele ehitavale ettevõttele või muu sarnase tegevuse toetuseks. Kahju näitamine paneks kodanikke ümber mõtlema ja keskkonna heaks paremaid valikuid tegema.