top of page
Search

Eesti Ettevõtted Loovad Kesk-Aasiasse Roheinnovatsiooni Keskuse

Updated: Jul 29, 2019

Kesk-Aasia piirkonnas asuv Usbekistan on üks kiireima majanduskasvuga riike selles regioonis ning uue innovatsiooni toetamine on olulisel kohal seisev prioriteet. Seda väljendab ka Eesti ettevõtete ja sealse Innovatsiooniministeeriumi vahel allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum, mis annab suuna kahe riigi vahelisele teadus- ja tehnoloogiasiirdele läbi loodava Roheinnovatsiooni Kompetentsikeskuse.​


Eesti rohetehnoloogia ettevõtted osalesid oktoobrikuu viimasel nädalal Usbekistanis esmakordselt toimuval uuenduslike tehnoloogiate messil InnoWeek, mille raames esitleti Eesti rohetehnoloogia iduettevõtete katusorganisatsiooni Cleantech ForEst’i ja Usbekistani Innovatsiooniministeeriumi ühist arengukoostöö projekti. Projektis osalevad ettevõtted planeerivad lisaks Roheinnovatsiooni Kompetentsikeskuse sisu ja strateegia väljatöötamisele luua Tashkenti ka demomaja, kus on kasutatud Eestis toodetud energiasäästlikke tehnoloogiaid.

Tehnoloogiate eksportimise, kompetentsikeskuse strateegia ja seega Usbekistani energiasäästlikkuse arendamise ja edendamise eest seisavad väljas järgmised Eestipoolsed projektipartnerid: teadusesiirde partnerina Tallinna Tehnikaülikool. Tehnoloogiaid loovatest partneritest päikese-õhkkütte ventilatsioonilahendusi pakkuv Sol Navitas OÜ, ainulaadseid, elektrit tootvaid metallkatuseid tootev Roofit Solar Energy OÜ, energiasäästlikke maju tootev Fasteco OÜ, biomassist energiatootja Megatherm OÜ, elektrivõrgu tasakaalustamist võimaldava tarkvara esindaja Fusebox OÜ ja kohapealsete partnersuhete eest seisev IMECC OÜ. Esimest korda külastasid need Eesti rohetehnoloogia ettevõtted Usbekistani käesoleva aasta märtsikuus, kui korraldati „Energeetika ja Innovatsiooni“ teemaline konverents Tashkendi Riiklikus Tehnikaülikoolis. Konverentsi eesmärgiks oli leida koostööpartnereid Eesti jätkusuutlike tehnoloogiate ettevõtetele, mis omakorda võimaldaks riigis läbi viia kliimapoliitika eesmärkide täitmist abistavaid koostööprojekte. Eduka ürituse tulemusena koostati Usbekistani Innovatsiooniministeeriumiga plaan luua Usbekistani Roheinnovatsiooni Kompetentsikeskus ning Eesti uuenduslikke tehnoloogiaid näitlikustav demomaja.

Rahvusvahelise, seni suurima Usbekistani innovatsiooniürituse – InnoWeek – raames esitlesid Eesti ettevõtted ja organisatsioonid oma väljatöötatud tehnoloogiate ja planeeritud kompetentsikeskuse potentsiaali Usbekistani jätkusuutliku arengu edendamiseks. Projekti eestvedava organisatsiooni Cleantech ForEst tegevjuht Erki Ani leiab, et „Innovaatilisi tehnoloogiaid võime suuta küll arenenud riikides arendada, toota ja turule pakkuda, kuid nende samade tehnoloogiate tõeline potentsiaal avaneb seal, kus nende järele on reaalne vajadus. Innovatsiooni järele on Kesk-Aasias vajadus suur ning Usbekistan on siiani meile tõestanud, et vajadus on reaalne. Seetõttu oleme suutnud luua kohalike partneritega kokkulepped, mis võimaldavad ühiselt panustada jätkusuutlikule riikidevahelisele koostööle ja loodetavasti alustada maast madalast – keskkonnateadlikkusest, ning liikuda ülespoole uuenduslike tehnoloogiate eksportimiseni sinna, kus seda kõige enam vajatakse.“ Arengukoostöö projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Täpsema info saamiseks võtta ühendust MTÜ Cleantech ForEst’i tegevjuhi Erki Aniga, erki@cleantechforest.ee.


 

MTÜ Cleantech ForEst on 2017. aastal alustanud Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb varajases staadiumis rohetehnoloogiaid arendavate idufirmade rahastamise, keskkonnaalase hariduse edendamise ning energiaekspertide toetamisega. Ettevõte on korraldanud suuri iduettevõtete võistlusi ning kiirendiprogramme nagu ClimateLaunchpad, Climate-KIC Accelerator, Climathon jpm. Erinevate rohetehnoloogia arengu võimalustega tutvumiseks võtke ühendust Cleantech ForEst tegevjuhiga saates kiri erki@cleantechforest.ee

#Education #cleantech #energy #innovation

50 views0 comments
bottom of page