top of page
Search

Lähitulevikus tasub investeerida just jätkusuutlikesse tehnoloogiatesse

Updated: Jul 29, 2019


Eesti rohevaldkonna iduettevõtete arenguid jälgides kaasavad enamus neist rahastust väljaspool Eestit. Seni on olnud selle üheks põhjuseks Eesti investorite seas leviv käibetõde, et investeerida tasub pigem digivaldkonna iduettevõtetesse ning tehnoloogia ettevõtete suhtes on oldud ettevaatlikumad. Tegelikkuses on just taastuvenergia ja ringmajanduse valdkonnad need, mis on lähiajal tugevas tõusvas trendis.

Eelmisel nädalal tõi Eesti Äriinglite Organisatsioon (EstBAN) ühte ruumi kokku investorid ja säästva tehnoloogia valdkonnas tegutsevad iduettevõtted. Investeeringute kaasamiseks ja ettevõtluse hoogustumiseks loodud investorsündmus vaid rohevaldkonna fookusega on esmakordne Eestis. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist rõhutas, et hiljuti avaldatud IPCC kliimamuutuste raport 1.5 kraadise globaalse soojenemise tagajärgedest kinnitab, et vajame puhtaid lahendusi energia tootmises ja üldse paremaid lahendusi igasuguste loodusvarade jätkusuutlikumaks kasutamiseks.


Värske minister usub, et just rohetehnoloogia ja eriti taastuvenergia valdkond on see, mis areneb lähiajal väga kiiresti. Rene Tammisti sõnul on Eestis väga head eeldused rohetehnoloogiate arendamiseks ja et cleantech valdkond panustamine loob ka Eesti majandusele olulisi võimalusi.

Investorid peaksid nägema, et rohetehnoloogia valdkonna areng on selgelt tõusuteel. Seda kinnitab rohetehnoloogia sektorisse globaalselt tehtavate investeeringute kasvu tõus. Cleantech Group’i(1) poolt teostatud uuringu kohaselt ületas perioodil 2011-2017 neli rohetehnoloogiate valdkonda (transport, energiatõhusus, päikeseenergia ja põllumajandus) enam kui 1 miljardi dollari riskikapitaliinvesteeringute piiri. Riskiinvesteeringud nendesse nelja valdkonda moodustavad kõikidest rohetehnoloogiate investeeringutest 69%.


Graafikul kujutatud statistika esindab globaalselt tehtud investeeringuid aastatel 2004-2017. 2017 aastal tehti säästvasse tehnoloogiasse investeeringuid globaalselt ligikaudu 280 miljardi USA dollari väärtuses. Allikas: Statista (2)


Graafikul on toodud taastuvenergeetika globaalne kasv. 2016 aastal on kõikidest uutest energiapaigaldustest 2/3 olnud tuule- või päikeseenergia. Samal aastal suurenes ülemaailme päikeseenergia kasutamine 50% võrra. Allikas: (3)


2002. aastal ennustati, et päikeseenergia turg laieneb iga aasta 1 gigawati võrra kuni aastani 2010. Turu kasv osutus aga lausa 16 korda kiiremaks. Ja tänaseks on see eesmärk 74 korda ületatud. 2018 aastal eeldatakse uute päikeseenergia lahenduste paigaldamist juba üle 100 gigawati ulatuses. See tähendab sajakordset globaalset kasvu päikeseenergia valdkonnas vaid 15 aastaga.

Rahvusvaheline Energiaagentuur ennustab, et järgmise 5 aastaga paigaldatakse 1000 GW päikesepaneele (4). See on sama maht, mille saavutas kivisöe sektor 80 aastaga. Erinevatesse cleantech valdkondadesse tehtavate riski-investeeringute mahu suurenemine peegeldab uute tehnoloogiate kasutusele võtmist ja potentsiaali.


MTÜ Cleantech ForEst on oluline osapool säästva tehnoloogia iduettevõtete arengus viies läbi ja tutvustades mitmesuguseid äriedendamise programme ja organiseerides säästva tehnoloogia innovatsiooni sündmusi.

Erinevate rohetehnoloogia arengu võimalustega tutvumiseks võtke ühendust Cleantech ForEst tegevjuhiga saates kiri erki@cleantechforest.ee

 

Kasutatud infoallikad:

(1) Eesti rohetehnoloogia sektori analüüs. Lõpparuanne 28.09.2017

(2) Statista

(3) Cleantechnica

(4) Bloomberg

#Education #cleantech #ClimateKICAccelerator

70 views0 comments