top of page
Search

9 keskkonna- ja energeetikaeksperti võtsid vastu väljakutse võidelda kliimamuutustega

Updated: Jul 29, 2019


Pioneers into Practice on Climate-KIC'i poolt korraldatud rahvusvaheline praktikaprogramm, mis toimub 9 Euroopa riigis. Eestist valiti välja 9 keskkonnaeksperti, kes saavad jagada enda kogemusi ja õppida uusi lähenemisi kliimamuutuste valdkonnas 4-6 nädalase praktika käigus ühes Euroopa riigis ning osaleda rahvusvahelistel seminaridel.


Programm algab sissejuhatava 3-päevase seminariga Budapestis, kus pioneerid Eestis, Sloveeniast ja Rumeeniast tutvuvad üksteisega ning hakkavad töötama grupiprojektide kallal, mille eesmärgiks on aidata kaasa kliimaprobleemide lahendamisele. Sügisel asuvad pioneerid üheks kuuks praktikandina tööle soovitud riigis ning novembris saadakse taas kokku ning lõpetatakse programm seminariga Poolas.

Samal ajal kui pioneerid osalevad Budapestis toimuval workshopil anname ülevaate osalejatest, kes erinevad üksteisest nii tausta kui kogemuste poolest, kuid omavad ühist soovi – võidelda kliimamuutuste vastu. Kes nad on?

  • Siim on hetkel Tokyos õppiv tudeng, kelle teadmised hõlmavad hoonete energiatõususega seotud analüüsimist ja modelleerimist.

  • Hedi on keskkonnaspetsialist, kes töötab arendusprojektide kallal, mis hõlmab nii keskkonnamõjude hindamist kui ka ettevõtte esindamist.

  • Janika on keskkonnaspetsialist, kes igapäevaselt tegeleb keskkonnaalase nõustamisega. Tema pädevusvaldkonda kuuluvad nii kasvuhoonegaasid, auditid, keskkonnamõju hindamine, toodete elutsükli analüüsid kui ka parim võimalik tehnika.

  • Ka Katrin on keskkonnaspetsialist, kes hetkel jagab tehnilist nõu põlekivil põhinevale soojuselektrijaamale Jordaanias ning osaleb biomassi elektrijaama keskkonnamõju hindamises Pakistanis.

  • Margus on tegevjuht päikese-õhkkütte paneelide tootmise ja müügiga tegelevas ettevõttes ning on läbinud ka Climate-KIC'i lühikursuse teemal "Business Models for Sustainable Business Innovation".

  • Tarvo on tegevjuht ettevõttes, mis pakub erinevaid teenuseid elektrienergia tarbimisega seotud kulude vähendamiseks. Teenuste tulemusena on võimalik ka vältida täiendavate elektrijaamade ehitamist tippkoormuse ajal energia tootmiseks.

  • Timo on keskkonnauuringuid teostavad asutuses projektijuht ning koordineerib kliimamuutustega kohanemise strateegia ja tegevuskava väljatöötamist.

  • Timothy lõpetas äsja enda õpingud keskkonnatehnika ja -juhtimise erialal ning viis hiljuti läbi säästva energia uuringu Nigeerias, kaasates võrdlusena ka Eesti ja Euroopa Liidu näiteid.

  • Veiko töötab ülikoolis dotsendina mäendusega seotud erialadel ning on viinud läbi erinevaid rahvusvahelisi teadusprojekte. ​

Meie pioneere toetab ja koolitab mentor Ivar Heinola, kes on hetkel Werrowooli müügi- ja arendusjuht. Ivar osales eelmisel aastal programmis pioneerina ning oskab seetõttu suhestuda nii pioneeri kui ka mentori rolli.

Kui küsisime Ivarilt, miks tema programmis osalemist soovitab, vastas ta oma eelmise aasta kogemuse põhjal järgmiselt: "Suurendad sarnase maailmavaatega inimeste kontaktvõrgustikku kolmes suunas: programmis kaasosalejad, kutsuv ettevõte ning korraldajad ja mentorid. Erinevad keskkonnad, ettevõtted ja kultuurid. Kaas-pioneeride hulgast või ettevõtetest, kus praktiseerid on suur tõenäosus leida inimesi, kellega ühist ettevõtlust, teadust või muud koostööd teha. Keskkond soosib seda igati." Lisaks usub Ivar, et tõstetuna välja harjumuspärasest väljakutsetega palistatud töökeskkonnast, leiad enda jaoks põnevate ettevõtete sees lahendusi oma tegevuse pudelikaeladele.

Peagi hakkavad pioneerid töötama grupiprojektide kallal, millest anname ülevaate järgmisena.

#PioneersintoPractice

66 views0 comments
bottom of page